Ben     
Bumerang - Yazarkafe
     


ψ Erkek Çocukları Kaç Yaşında Sünnet Olmalıdır


Bumerang - YazarkafeEsra TÜZÜN'ün Sünnet Yaşı Konusundaki Röportajı İçin TıklayınErkek Çocukları Kaç Yaşında Sünnet Olmalıdır?

 

Erkek çocukları için en uygun sünnet yaşı aralığı 0-3tür. 
1) Eğer erkek çocuğunuz 3 yaşına henüz erişmediyse (ilk 3 yıl), doktor da fizyolojik bir sorun teşhis etmediyse, sünnet ettirmenizde herhangi bir sakınca yoktur, hatta en doğrusudur. 
2) Eğer çocuğunuz 3 yaşından büyükse, 6 yaşını bitirmesini beklemeniz doğru olacaktır. 

3) Ancak, 7 yaş ve sonrasında sünnet olmanın da yetişkinlik döneminde erken boşalma ile karşılaşma olasılığını büyük ölçüde arttırdığı bilgisiyle 7 yaş ve sonrasında sünnet olacak çocuğun ruh sağlığı uzmanı ile görüşme yapılarak sünnete psikolojik açıdan hazırlanması çok önemlidir.

***

Neden mi? 

Günümüzde, erkek çocuk için en uygun sünnet yaş aralığının 0-3 ya da 7-11 (ergenlik öncesi) olduğu yaygın bir kabuldür. Ancak, çok kısa bir süre önce yaptığımız araştırmada; “7 yaş üstünde” sünnet olmanın yetişkinlikte erken boşalma ile karşılaşma olasılığını önemli düzeyde arttırdığına tanık olduk. En uygun sünnet yaşı ile ilgili bir sonuca varmadan önce, aileleri daha iyi bilgilendirmek için sünnet ve iğdiş (hadım) edilme korkusu üzerinde biraz durmak istiyorum.

İğdiş edilme korkusu, Freud tarafından “Fallik Dönem” diye adlandırılan ve 3-7 yaş aralığını kapsayan süreçte erkek çocuğun yaşadığı karmaşa ya da duygudur. Bu dönemdeki erkek çocuk, vücudundaki yapısal farklılıkları ve kendi cinsel kimliğini keşfetmeye başlamakta, cinsel organına kendi varlığı ile eşdeğer bir anlam ve önem katmaktadır. Çocuk, annesine karşı hissettiği duygulara bağlı olarak babasını kıskanmakta ve ona karşı saldırganca duygular beslemektedir. İşte, bu saldırganca dürtülerinden dolayı çocuk, baba tarafından cezalandırılacağını (iğdiş edileceğini) düşünür. Çocuğun bu beklentisi iğdişlik korkusudur. Bu korku da 3-7 yaş aralığında yaşanan bir duygudur. Dolayısıyla, ürologlar ve ruh sağlığı uzmanları çocuğun iğdişlik korkusu yaşadığı “fallik/oidipal"  dönemde (3-7 yaş aralığı)” sünnet ettirilmemesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Çünkü cinsel organına karşı, zaten cezalandırıcı bir müdahalenin yapılacağına inanan çocuk, sünnet gibi bir ameliyatla karşılaştığında “işte beklediğim ceza geliyor” gibi bir algıya kapılacaktır. Bu algı da çocuğun gelişimi ve ruh sağlığı için oldukça zararlı olacaktır.

Çocuğun iğdiş edilme korkusunun temelinde, psikodinamik kurama göre “Oidipus Kompleksi” yatar. Ancak, iğdişlik korkusu zamanla oedipal sevgiden (anneye olan sevgi) daha ağır basar ve nihayet çocuk bu korku yüzünden annesine duyduğu hisleri yavaş yavaş bırakarak babası ile özdeşim kurma yolunu tutar. Freud, oidipal çatışmanın işte bu şekilde çözümlendiğini belirtir. Çocuk, oedipus karmaşasının tehlikelerinden kurtulmak için babayla özdeşimi tamamlarken babayı ve onu temsil edenlerin yasaklarını, iyi-kötü değerlerini kendi kişiliğine sindirerek yavaş yavaş bir “süperego” geliştirir.

Dikkat edilirse, oidipus çatışmasının çözüme kavuşması için çocuğun babası ile özdeşimini tamamlaması gerekir. Türkiye gibi sünnete önem veren ve çocuğun babası dahil hemen her erkeğin sünnetli olduğu düşünülürse erkek çocuk babası ile özdeşim kurmak için aslında sünnetli olmayı isteyecektir. Dolayısı ile fallik döneme (3-7) sünnetsiz olarak gelen ve oidipus kompleksini aşması için babası ile özdeşim kurması gereken çocuk sünnet olmadığı sürece bu özdeşimi yeterince kuramayacaktır.

Ayrıca, ülkemiz açısından düşündüğümüzde, iğdişlik korkusunu azaltan başka etkenler de vardır: İğdişlik korkusu çocuk için ne kadar büyükse, Türkiye toplumunun sünnete yüklediği olumlu anlamlar da o kadar büyüktür. Bilindiği gibi ülkemizde sünnet, erkek çocuğun cinsel yaşama ve üreyebilme yeteneğine girişinin bir simgesi olarak algılanmakta ve sünnetsiz bir erkek, “henüz erkek olmadın” şeklinde değerlendirilmektedir. Ayrıca, sünnet ettirilen çocuk için “sünnet düğünü” yapılmakta ve bolca hediyeler (ödüller) verilmektedir. Sünnet ritüeline katılan bütün bu anlamlar ve sünnet olan çocuğa verilen ödüller ise çocuktaki iğdişlik korkusunu azaltıcı bir rol oynamaktadır.   

Peki, erkek çocuklarında en uygun sünnet yaşı ne olmalıdır?

Burada ele aldığımız nedenlerden dolayı şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye gibi -sünnete manevi anlam ve değer yükleyen toplumlarda- erkek çocuk için en doğrusu fallik döneme (3-7 yaş) sünnetli olarak girmesidir.

Sünnet yaşı açısından Türkiye’deki en yeni (2007) istatistiklere bakıldığında ise erkek çocuklarının % 50’den fazlasının “6 yaş ve üstünde”, % 11’lik küçük bir kısmın “0-2 yaş aralığında”, geriye kalanların (% 27.1) ise fallik dönemde sünnet ettirildiği görülmektedir. Yazının başında da belirttiğim gibi, günümüze kadar “0-3 yaş” ya da “7 yaş ve üstünde” sünnet olmanın en uygun yaş aralıkları olduğu kabul görmekteydi. Buna rağmen toplumumuzun, erkek çocuklarını, uyarılara aldırış etmeksizin “3-7 yaş (fallik dönem)” aralığında da maalesef sünnet ettirmektedir.

Sonuç olarak, bugüne kadar yapılan ürolojik ve psikolojik araştırmalar (burada kısaca ele aldık) göstermiştir ki erkek çocukları “3-7 yaş aralığında” sünnet ettirilmemelidir. Bunu yanı sıra, bu konuda bizim yaptığımız yeni araştırmada da “7 yaş ve üstünde” sünnet olmanın yetişkinlikte “erken boşalma” ile karşılaşma olasılığını önemli ölçüde arttırdığını saptadığımız hatırlandığında, erkek çocukları için en uygun sünnet yaşı aralığı “0-3” olmalıdır.

Unutmayın; erkek çocuğunuzun ruh sağlığı için, onu doğumdan sonraki ilk 3 yıl içerisinde (fallik döneme girmeden) sünnet ettirmeniz gerekir.

Uzm. Psikolog M. Evren HOŞRİK


Bunlar da İlginizi Çekebilir:


Daha daha fazlası için:
"Dua - Kutsal mı, Bilimsel mi?" 
Oku ya da İzle
 

Yorumlar - Yorum Yaz


Bumerang - Yazarkafe